تقریبا ۲۳۸۳۰ نماد الکترونیک در سایتهای ایرانی با دسته بندی های مختلف وجود دارند. تیم بازاریابی آگهی دهندگان باید برای دستیابی به اطلاعات مدیران این سایت ها، از روش بازاریابی مویرگی و یا نفر به نفر استفاده کند. ابتدا ایمیلی که شامل رزومه و اطلاعاتی از نوع فعالیت و بسته پیشنهادی ویژگی های متمایزکننده سیستم تبلیغات هوشمند نسبت به سایر سیستم های مشابه است را ارسال می‌کنیم. لازم به ذکر است که وب سایت های آگهی دهنده توسط مدیر بازاریابی…